Adresář Charity ČR

Mgr. Jitka Moravčíková

Sociální pracovnice Občanské poradny
Tel: 731 402 996    _hEkU.56LTGI4W7%WkvDRW7r
Charita Týn nad Vltavou

Bc. Erika Moščáková

vedoucí ekonomického a personálního úseku
Tel: 776 111 238, 571 619 980    0kvuRWcg%-nu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M
Charita Valašské Meziříčí

Mgr. Lucie Motalová

vedoucí Sociální rehabilitace
Tel: 777 731 329, 581 110 641    7npsVWcga8yy.Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb
Charita Prostějov

Mgr. Libuše Motanová

zdravotní sestra DPP
Charita Hranice

Marie MOTLOVÁ

pracovnice v přímé péči
Tel: 517 440 387    88EsVWcgaeBFRYUScrFu5f2938Es-Z29g
Charita Vyškov

Monika Motyčková

vedoucí sociálních a zdravotních projektů,
Tel: 518 322 213, 608 860 479    8hAs1Z2e-mLm1~l7VX~FVc9d4gzhT65j4mnhTj
Charita Veselí nad Moravou

Monika Moudrá

Pečovatelka
Tel: 739 609 700   
Charita Týn nad Vltavou

Miloš Mrázek, Th.D.

sociální poradenství, duchovní podpora, terénní odlehčovací služba
Tel: 730 812 217    8fEkb3a6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb
Oblastní charita Pardubice

Miroslava Mrázková, DiS.

vedoucí Charitní osobní asistence a Charitní pečovatelské služby
Tel: 728 752 743    c.qy_1~4-8kz9YUS_.yr87cgc5prRb~lW5pJ
Charita Pelhřimov

Jana Mrhová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 851 088    blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Simona Mrhová

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Nataliya Mrovcová

koordinátorka projektu Důstojný život
Tel: 731 625 861    ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g
Diecézní charita ostravsko-opavská