Adresář Charity ČR

Ing. Skuhravá Monika

finanční účetní, pokladní
Tel: 734 783 891    8hAs1Z2k6nuBRf56LTxvRdenf5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Klatovy

Lea Moravcová

staniční sestra Domácí zdravotní péče Pardubice
Tel: 734 435 289    7fBBRf7gc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Bc. Michaela Moravcová

office manažerka
Tel: 296 243 330, 777 167 114    8bprR3b7TfBBRf7gc8m%C1.7~bGkO1p
Charita Česká republika

Mgr. Jitka Moravčíková

Sociální pracovnice Občanské poradny
Tel: 731 402 996    _hEkU.56LTGI4W7%WkvDRW7r
Charita Týn nad Vltavou

Bc. Erika Moščáková

vedoucí ekonomického a personálního úseku
Tel: 776 111 238, 571 619 980    0kvuRWcg%-nu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M
Charita Valašské Meziříčí

Monika Moudrá

Pečovatelka
Tel: 739 609 700   
Charita Týn nad Vltavou

Miloš Mrázek, Th.D.

sociální poradenství, duchovní podpora
Tel: 730 812 217    8fEkb3a6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb
Oblastní charita Pardubice

Miroslava Mrázková, DiS.

vedoucí Charitní osobní asistence a Charitní pečovatelské služby
Tel: 728 752 743    c.qy_1~4-8kz9YUS_.yr87cgc5prRb~lW5pJ
Charita Pelhřimov

Jana Mrhová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 851 088    blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Nataliya Mrovcová

koordinátorka projektu Důstojný život
Tel: 731 625 861    ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g
Diecézní charita ostravsko-opavská

Leoš Mrtvý

vedoucí humanitárního skladu a správce budov
Tel: 739 526 254    7.BCO_hlcrm%CZ7%-5prRb~lW5pJ
Arcidiecézní charita Olomouc