Adresář Charity ČR

Hana Musilová

administrativní pracovník
Tel: 732 729 106    WlvC-3dlVX~mYZhaa8ysS3h_Y5pJ
Charita Liberec

Jitka Musilová

administrativní pracovnice, účetní
Tel: 731 626 131, 377 448 133    5bGuRWcm%byy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r
Městská charita Plzeň

Štěpánka Musilová, DiS.

vedoucí Dílny sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny
Tel: 733 755 938    6enBRYUSggBt3~2938Es-Z29g
Oblastní charita Znojmo

Mgr. Jana Mušková

koordinátorka projektu Stacionář Úsměv Třebíč
Tel: 734 369 976, 568 851 088    blzo.YUSakrlZ12938Es-Z29g
Oblastní charita Třebíč

Bc. Jitka Muzikářová, DiS.

vedoucí Šipky - sociálně aktivizační služby
Tel: 734 267 292    %8FjGK7%WkvDR664Ys
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Josef Mužík

Řidič sociálního autobusu
Tel: 604 210 747    5hFoWWcmgbxjGKd%~hMo49enT-uk87j7T-M
Charita Nový Hrozenkov

Adéla Mužíková

sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem a Stacionáře pro seniory
Tel: 737 280 628    %hpsR-daT_MBQOQh~8ukO1.7~bGkO1p
Arcidiecézní charita Praha

Jan Mýtina

pracovník v sociálních službách
Charita Česká Kamenice

Ing. Marcela Náhlíková

vedoucí Občanské poradny
Tel: 465 520 520, 734 281 415    _hEkU.56LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Jitka Nachlingerová, DiS.

zástupkyně vrchní sestry domácí péče
Charita Vimperk

Marek Navrátil

PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 739 526 278    88Eo1Wd7cknDZ-4WH8pr5W7%WkvDRW7r
Arcidiecézní charita Olomouc

Tomáš Navrátil

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zvídálek
Tel: 554 611 366, 606 771 040    6eHlOjlaZ8yo1YUS%.MxR_29g
Charita Krnov