Celsuz - odborné sociální poradenství

Celsuz - odborné sociální poradenství je sociální služba Diecézní charity Brno.

Naším posláním je poskytování informací o možnostech řešení obtížné životní situace srozumitelnou formou. Lidem, kteří se v takové situaci ocitli, nabízíme podporu, která jim napomáhá ji řešit vlastními silami.

PRO KOHO TADY JSME

Službu poskytujeme osobám starším 18 let v obtížné životní situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami či zdroji.

Pomáháme lidem, kteří například:

 • Potřebují pomoc s hledáním stabilního bydlení či jim hrozí vystěhování,
 • Potřebují pomoc při hledání práce,
 • jsou v krizové situaci a neví co dál,
 • jsou zadlužení či řeší exekuci,
 • jsou v seniorském věku,
 • jsou propuštění po výkonu trestu,
 • mají zdravotní postižení,
 • jsou osamoceni s dětmi.

Základem služby je sociální poradenství. Zájemci o naše služby mohou dále využít:

Poskytujeme také doprovody na úřady či do zdravotnických zařízení. Doprovody jsou poskytovány po předchozím objednání.

Všechny činnosti jsou poskytovány bezplatně.

NAŠE ZÁSADY

Pracovníci poradny poskytují respektují základní lidská a občanská práva uživatelů. Zejména se jedná o právo na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů. Sociální pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a veškerá sdělení považujeme za důvěrná.

PRAVIDLA ODMÍTNUTÍ SLUŽBY

K odmítnutí zájemce o službu může dojít ze zákonných důvodů –dle § 91, odst. 3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o následující důvody:

 • zájemce poptává službu, která není v rámci sociální služby poskytována
 • kapacita služby je naplněná
 • zájemce nespadá do cílové skupiny služby
 • zájemce žádá o poskytnutí sociální služby, přičemž poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Při odmítnutí zájemce vždy doporučíme jiného poskytovatele sociální služby/organizaci/instituci, které požadovanou službu poskytují.

Služba poskytuje svou činnost v souladu s Regionální kartou JMK v rozsahu předem definovaných oblastí potřeb a témat.  Více informací o regionální kartě najdete zde.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Bc. Veronika Smetanová, DiS. – koordinátorka poradenství, sociální pracovnice

Email: veronika.smetanova@brno.charita.cz

Mobil: 538 700 941, 731 403 107 (i SMS)