Celsuz - odborné sociální poradenství

KDO JSME

Služba Celsuz – Odborné sociální poradenství je součástí komplexu služeb Centra pro lidi sociálně znevýhodněné (CELSUZ) a je registrována dle zákona o sociálních službách. 

Jsme součástí Diecézní charity Brno. 

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ

Naším posláním je poskytování informací o možnostech řešení obtížné životní situace srozumitelnou formou. Lidem, kteří se v takové situaci ocitli, nabízíme podporu, která jim napomáhá ji řešit vlastními silami. 

CÍLEM SLUŽBY JE KLIENT, KTERÝ:

 1. je zorientovaný ve své životní situaci

  Cílem služby je poskytnout klientovi takové množství informací, díky kterým se bude lépe orientovat ve své obtížné životní situaci a získá přehled o možnostech jejího řešení.   
 1. je díky poskytnuté podpoře schopen řešit svou obtížnou životní situaci

  Cílem služby je poskytnutí takové podpory, která vede k řešení jeho obtížné životní situace a díky které dokáže opakování takové situace předcházet, čímž dochází ke snížení jeho závislosti sociální službě.

PRO KOHO TADY JSME (CÍLOVÁ SKUPINA)

Službu poskytujeme osobám starším 18 let v obtížné životní situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami či zdroji. 

NABÍZENÉ SLUŽBY

V rámci služby Celsuz – Odborné sociální poradenství nabízíme bezplatně a bez předchozího objednání následující služby: 

 1. Základní sociální poradenství, kdy pracovníci poradny poskytují informace přispívající k řešení obtížné životní situace. Jedná se zejména o vyhledání a zprostředkování kontaktů, telefonů, adres na další instituce.
 1. Odborné sociální poradenství, kdy prostřednictvím kvalifikovaných sociálních pracovníků nabízíme informace a podporu v následujících oblastech: v oblasti sociálních dávek a důchodů, při zajištění ubytování, při hledání práce, při odcizení či ztrátě dokladů, při jednání na úřadech a dalších institucích, při uplatňování práv a zájmů apod.

Pomáháme lidem, kteří například:

 • Potřebují pomoc s hledáním stabilního bydlení či jim hrozí vystěhování,
 • Potřebují pomoc při hledání práce,
 • jsou v krizové situaci a neví co dál,
 • jsou zadlužení či řeší exekuci,
 • jsou v seniorském věku,
 • jsou propuštění po výkonu trestu,
 • mají zdravotní postižení,
 • jsou osamoceni s dětmi.

Základem služby je sociální poradenství. Zájemci o naše služby mohou dále využít:

ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME 

 • Rovný přístup – služby poskytujeme bez ohledu na klientovo politické nebo náboženské přesvědčení, rasu, pohlaví, handicap nebo sexuální orientaci. 
 • Respektující přístup – ke každému klientovi a jeho nepříznivé sociální situaci přistupujeme individuálně, bez předsudků, nehodnotíme. Respektujeme prožívání a náhled klienta na jeho problém.
 • Partnerský přístup – klienta podporujeme a provázíme při řešení jeho nepříznivé situace. Klademe důraz na aktivní spolupráci klienta.
 • Srozumitelnost – snažíme se poskytovat informace srozumitelně tak, aby se klient mohl sám rozhodnout, jakou cestou při řešení své situace zvolí. 
 • Bezpečný prostor a mlčenlivost – poradenství je poskytováno v konzultační místnosti, nebo v přirozeném prostředí, kde klient může nerušeně popsat svoji situaci.
 • Odborný přístup – účastníme se dalšího vzdělávání a odborného rozvoje, který pomáhá zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb.  Službu poskytujeme v souladu s platnou legislativou týkající se sociálních služeb.

Poskytujeme také doprovody (např. na úřady), nebo konzultaci v místě bydliště v odůvodněných případech - vždy po předchozí domluvě.

Všechny činnosti jsou poskytovány bezplatně.

PRAVIDLA ODMÍTNUTÍ SLUŽBY

K odmítnutí zájemce o službu může dojít ze zákonných důvodů –dle § 91, odst. 3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o následující důvody:

 • zájemce poptává službu, která není v rámci sociální služby poskytována
 • kapacita služby je naplněná
 • zájemce nespadá do cílové skupiny služby
 • zájemce žádá o poskytnutí sociální služby, přičemž poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Při odmítnutí zájemce vždy doporučíme jiného poskytovatele sociální služby/organizaci/instituci, které požadovanou službu poskytují.

Služba poskytuje svou činnost v souladu s Regionální kartou JMK v rozsahu předem definovaných oblastí potřeb a témat.  Více informací o regionální kartě najdete zde.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Bc. Veronika Smetanová, DiS. – koordinátorka poradenství, sociální pracovnice

Email: veronika.smetanova@brno.charita.cz

Mobil: 538 700 941, 731 403 107 (i SMS)