Celsuz - odborné sociální poradenství

Celsuz-odborné sociální poradenství je sociální služba Diecézní charity Brno. Naším posláním je poskytování podpory lidem, kteří se nachází v krizové či nepříznivé životní situaci. Cílem této podpory je předejít sociálnímu vyloučení či zabránit jeho dalšímu prohloubení.

Služba přispívá k tomu, aby uživatelé překonávali krizové a nepříznivé životní stavy a situace a mohli se plně začleňovat do společenských vazeb a širší sociální sítě.

Základem služby je sociální poradenství. Zájemci o naše služby mohou dále využít:

Poskytujeme také doprovody na úřady či do zdravotnických zařízení. Motivujeme vás ke vzdělávání a následnému zaměstnání.

Služby poskytujeme uživatelům bezplatně.

Pomáháme lidem, kteří:

 • se ocitli bez přístřeší
 • jsou nezaměstnaní
 • jsou v krizové situaci a neví co dál
 • jsou zadlužení či řeší exekuci
 • se stali obětí domácího násilí
 • jsou v seniorském věku
 • jsou propuštění po výkonu trestu
 • mají zdravotní postižení
 • jsou osamoceni s dětmi

Naše zásady

Poradna při poskytování služeb respektuje základní lidská a občanská práva uživatelů. Zejména se jedná o právo na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů. Sociální pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a veškerá sdělení považujeme za důvěrná.

Pravidla odmítnutí služby

Sociální pracovníci mohou odmítnout poskytnutí sociální služby, a to z následujících důvodů:

 • Pokud zájemce/uživatel žádá o služby, které poradna neposkytuje
 • Pokud poradna nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá
 • Pokud se zájemce/uživatel chová agresivně
 • Pokud je zájemce/uživatel pod vlivem návykových látek

Služba poskytuje svou činnost v souladu s Regionální kartou JMK v rozsahu předem definovaných oblastí potřeb a témat.  Více informací o regionální kartě najdete zde.

Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Smetanová, DiS. – koordinátorka poradenství, sociální pracovnice

Email: c.Ey47a7Tlzo-Zdgc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ

Mobil: 538 700 941, 731 403 107 (i SMS)