Adresář Charity ČR

Bc. Ivan Kandráč, MPP

vedoucí/sociální pracovník
Tel: 777 729 525    4onxO95fZknmQOQh~.Ey.W7%WkvDRW7r
Charita Přerov

Bc. Kateřina Kaniová, DiS.

vedoucí osobní asistence
Tel: 595 043 275, 605 221 188    c.qy_1~4-8m%C1.7~bGkY-k94gkmb
Charita Hlučín

Oleg Kapinus

manažer pro PR a fundraising
Tel: 603 178 768    -erqO95h4gHCQOQm39EyUW7%WkvDRW7r
Charita Uherský Brod

Patrícia Kapustová

pracovník sociálních služeb
Tel: 778 545 682    68CE9denW7c-T65j4mnf3~ilT-M
Oblastní charita Most

Veronika Kapustová

pracovník sociálních služeb
Tel: 730 562 339   
Oblastní charita Hodonín

Lenka KARABINOVÁ

pracovnice v přímé péči
Tel: 725 951 000, 517 330 382    7.AuRWa7~8os4~l7VX~Facagc5prRb~lW5pJ
Charita Vyškov

Pavel Karala

pracovník v sociálních službách služby Bary Ambrela
Tel: 734 799 081    X8EIR_6j0enjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p
Oblastní charita Šluknov

Kristýna Karalová

pracovník v sociálních službách služby Klub Ambrela
Tel: 733 160 911    WfoBV-56LTprRb~lWlyE1.enT-M
Oblastní charita Šluknov

Eva Karasová

ekonomický pracovník
Tel: 731 591 852    0onh1Zh7%hIkQOQ-YaChT65j4mnhTj
Diecézní charita Plzeň

Romana Karasová

asistentka ředitele
Tel: 547 232 223, 737 230 770    ~hzk4Z2cWknC5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Jiří Karger

ředitel
Tel: 583 412 587, 736 509 430    ~.qs-3b6LTMkSb9%T-uk87j7T-M
Charita Zábřeh

Bc. Jiří Karger

jednatel REPARTO Zábřeh, s. r. o.
Charita Zábřeh

Žaneta Kargerová

pečovatelka
Tel: 734 682 834   
Charita Jeseník