Adresář Charity ČR

Mgr. Naděžda NOVOTNÁ, Dis.

vedoucí Rodinného klubu Maria
Tel: 581 761 828, 730 589 247    ~dzjGKag5.Gs4W7%WkvDRW7r
Charita Kojetín

Naděžda Novotná

vedoucí Rodinný klub Maria
Tel: 730 589 247    ~dzjGKfj0kBFO1.7~bGkO1p
Charita Přerov

Mgr. Nikola Novotná

Vedoucí Pečovatelské služby
Tel: 602 155 402    9bxy2Z2f-oBD4Z4WHnuBR2~ka.kmYZhaa8kmb
Charita Uherské Hradiště

Petra Novotná, DiS.

sociální pracovnice Poradny pro lidi v tísni
Tel: 495 591 382, 777 737 612    _eGjGK7%WkvDR6a4Ys
Oblastní charita Hradec Králové

Nikola Novotná Marková

vedoucí, sociální pracovnice Intervenčního centra; vedoucí Centra Agáta
Tel: 731 604 591, 603 281 300    9bxy2Z2eWkxy.Z4WH_prT02938Es-Z29g
Diecézní charita České Budějovice

Bc. Markéta Novotná, ml.

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 730 550 472    85Ay.~jfW7c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Jakub Novotný

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 011    58xESWdgchGxaYUSZ-uzO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Michal Novotný

zástupce ředitele pro rozvoj a kvalitu služeb
Tel: 545 426 623, 736 523 640    8bprR-2f-oBD4i4WH-uk87j7T-M
Diecézní charita Brno

Bc. Michal NOVOTNÝ

vedoucí Centra denních služeb, Centra duševního zdraví
Tel: 728 729 997    8bprR-2f-oBD4i4WHoLC1~l4YanBZd54Ys
Charita Vyškov

Tomáš Novotný

Pracovník v sociálních službách
Tel: 731 309 442    ahzk9WdgchGxaYUS%nzzVba4YanBZd54Ys
Charita Šumperk

Mgr. Tomáš Nyč

Analytik pro sociální oblast
Tel: 734 681 129    ahzk9WdqY7c-T65j4mnhTj
Charita Česká republika

Matěj Nykl

projektový analytik GRV
Tel: 296 243 330    88Go0Wdq6em%C1.7~bGkO1p
Charita Česká republika

Mgr. Martina Nyklová

odborný poradce
Tel: 499 620 431, 731 598 850    _hEkU.54ZoHBQOQ938Es-Z8cT-M
Oblastní charita Dvůr Králové

Davan O´Donnell

Monitoring and Accountability Manager
Tel: 296 243 330    Z8Ik4We--grv2YUSYanBZd54Ys
Charita Česká republika

Eva Obrátilová

koordinátorka infolinky
Tel: 296 243 330, 730 591 450    0onh50h7abyy.Z4WH-uk87j7T-M
Charita Česká republika

Nina Obrinová

Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Tel: 775 278 486    9bAkO~6j4gBFRYUS68CvZ194YanBZd54Ys
Charita Kaplice

Markéta Obrtlíková, DiS

vedoucí asistenčních služeb
Tel: 778 538 602    -9ED27agc8m%C1.7~bGkM_eka5pJ
Charita Most