Adresář Charity ČR

Marta Šmerdová

zdravotní sestra
Tel: 736 529 374   
Oblastní charita Hodonín

Marta Šmerdová

zdravotnický pracovník
Oblastní charita Hodonín

Miroslav Šmíd

správce budov a vozového parku, pracovník Střediska pomoci
Tel: 737 612 326    8bEy9-5nTlzsUYUS_bFo1W7%WkvDRW7r
Charita Písek

Mgr. Emilie Šmídová

pastorační asistent
Tel: 731 914 944    0fvvZ32k8bqy.Z4WHiEo8~l4YanBZd54Ys
Charita Přerov

Mgr. Eva Šmídová

Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 731 598 926    0ovh9_~--onjGKi_ggnwO1p
Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou

Lucie Šmídová

staniční sestra, středisko Mohelnice
Tel: 736 510 830    YaBCO_e%0eAsT34WH-uk87j7g8oBV629g
Charita Zábřeh

Zuzana Šmídová

volnočasové aktivity
Tel: 730 899 904    %fvn5f56LTprRb~lWdLtVW7r
Farní Charita Praha 14

Mgr. Ivana Šmilauerová

vedoucí služby NZDM Spirála, sociální pracovnice
Tel: 731 562 681    4onxRWie4enEVbenW7c-6Z7gc5prRb~lW5pJ
Charita Pacov

Jitka Šmoldasová

Pracovnice v sociálních službách
Charita Šumperk

Lenka Šmoldasová

pracovník sociálních služeb
Charita Šternberk

Bc. Lucie Šmuková

pracovnice v sociálních službách
Tel: 733 741 168    7npsVWiebdBFRYUSZ-uy5W7%WkvDRW7r
Diecézní charita ostravsko-opavská

Nina Šmýdová

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa
Tel: 774 116 532    %fLn5f56LTpo995d4inhT65j4mnhTj
Charita Česká Lípa

Václav Šneberger

metodik programu Young Caritas
Tel: 296 243 330, 730 804 205    c8pvRf2k9.oo859jVX~mYZhaa8kmb
Charita Česká republika

Mgr. Daniela Šnejdarová, DiS.

koordinátor nizkoprahového denního centra pro děti a mládež , sociální pracovník
Charita Olomouc

Jitka Šnejdrlová

osobní asistentka
Charita Hranice

Veronika Šnorbertová

dobrovolník, humanitární sklad
Oblastní charita Jilemnice