Adresář Charity ČR

Mgr. Ivana Šmilauerová

vedoucí služby NZDM Spirála, sociální pracovnice
Tel: 731 562 681    4onxRWie4enEVbenW7c-6Z7gc5prRb~lW5pJ
Charita Pacov

Jitka Šmoldasová

Pracovnice v sociálních službách
Charita Šumperk

Lenka Šmoldasová

pracovník sociálních služeb
Charita Šternberk

Bc. Lucie Šmuková

pracovnice v sociálních službách
Tel: 733 741 168    7npsVWiebdBFRYUSZ-uy5W7%WkvDRW7r
Diecézní charita ostravsko-opavská

Nina Šmýdová

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa
Tel: 774 116 532    %fLn5f56LTpo995d4inhT65j4mnhTj
Charita Česká Lípa

Václav Šneberger

metodik programu Young Caritas
Tel: 296 243 330, 730 804 205    c8pvRf2k9.oo859jVX~mYZhaa8kmb
Charita Česká republika

Jitka Šnejdrlová

osobní asistentka
Charita Hranice

Veronika Šnorbertová

dobrovolník, humanitární sklad
Oblastní charita Jilemnice

Viktorie Šobejova

Ředitelka Charity
Tel: 739 203 254    1-ujGKfjWan_GW7%WkvDRW7r
Farní Charita Praha 14

Mgr. Eva Šolcová

vedoucí Světlanky - centra denních služeb
Tel: 731 646 945    0onh9~b9-onjGKin4mnFaW7%WkvDRW7r
Charita Svitavy

Ing. et Bc. Zbyněk Šoltys

sociální pracovník domova pro seniory
Tel: 493 571 156, 724 548 659    %hpsR-daVX~C50el68prRb~lW5pJ
Charita Sobotka

Bc. Zdislava Šottlová

Charitní ubytovna a kompenzační pomůcky Hodonín
Tel: 731 625 192    b9LD5fd7VX~r52ef4gkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Hodonín

Bc. Eva Špačková

koordinátorka služby a sociální pracovnice
Tel: 739 389 205    0onh9%596hIkQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Bc. Pavla Špačková

sociální pracovnice
Tel: 416 838 313, 731 625 969    W_kC6YUSYanBZd5j-nqxZ194Ys
Farní charita Roudnice nad Labem

Kamila Španělová

Terénní/kontaktní pracovník v sociálních službách
Tel: 737 234 094    68zs2Z2k_8Ao2~l7VX~r52ef4gkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Hodonín