Adresář Charity ČR

Bc. Jitka Norková, DiS.

vedoucí oddělení projektového managementu
Tel: 538 700 958, 734 435 086    5bGuRWdg~dBFRYUSXkAyO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Brno

Marta Nosková

vedoucí Denního stacionáře Šimon
Tel: 584 401 270, 604 350 906    88EDRWdg%dBFRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys
Charita Jeseník

Bc. Markéta Notovná, ml.

pracovník sociálních služeb
Tel: 730 550 472    85Ay.~jfW7c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč

Jana Nová

pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Tel: 737 234 083   
Oblastní charita Hodonín

Lucie Nováčková

zástupce vedoucí pečovatelské služby Kamenice
Tel: 730 571 164    YaCCO95e0gvmVYUS5buvRf54YanBZd54Ys
Oblastní charita Jihlava

Pavlína Nováčková

pracovník sociálních služeb
Charita Most

Bc. Pavlína Nováčková

pracovnice v sociálních službách - individuální terapie
Oblastní charita Třebíč

Jakub Novák, DiS.

sociální pracovník v NZDM Spirála
Tel: 731 562 681    58xESWdgc8xjGKf7YhIhT65j4mnhTj
Charita Pacov

Bc. Alena Nováková, DiS.

vedoucí Azylového domu sv. Josefa, vedoucí oblasti služeb pro rodiny s dětmi a ženy
Tel: 733 741 965    W_FF0~i_18m%C1.7~bGkM09j-nAhTj
Charita Beroun

Bc. Andrea Nováková

vedoucí Textilní dílny
Tel: 555 333 643, 731 625 849    WgqBVZ2f-onu5f56LTnvVh5fZkkmYZhaa8kmb
Charita sv. Alexandra

Bc. Barbora Nováková

Sociální pracovnice
Tel: 734 761 674, 604 499 463    %ipr6cR6LTprRb~lWaohTj
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Eva Nováková

osobní asistentka-MD
Charita Hranice

Jaroslava Nováková

vrchní sestra, Dům dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 773 566 705    58Ey9-5nW5Ay.Zagc8m%C9hf-okmYZhaa8kmb
Charita Krnov