Adresář Charity ČR

Ing. Marie Jurasová

vedoucí STD Kotva
Tel: 737 054 064, 518 333 036    88EsVW%m~8Fy.Z4WHlGBRjdaY.kmYZhaa8kmb
Charita Strážnice

Bc. Daniel Jurčík

sociální pracovník,vedoucí, Dům dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 725 104 451    Z8AsV-2bbkps1YUS6kAy.W7%WkvDRW7r
Charita Krnov

Adéla Juřicová, DiS.

sociální pracovník, zástupce vedoucí
Tel: 737 245 265    W_rvRW%m~bpy.Z4WH-uk87j71fkmb
Charita Frýdek-Místek

Mgr. Eva Juřičková

vedoucí denního stacionáře pro seniory
Tel: 737 636 926    0onh0ehaYdBFRYUSclrDZ.2938Es-Z29g
Charita Vsetín