Adresář Charity ČR

Mgr. Kateřina Mixanová

pracovník v sociálních službách
Tel: 736 503 164, 736 503 163    68Go87d7TfvHR.enW7c--b98-gkmYZhaa8kmb
Charita Třeboň

Hana Mlčůchová

pracovník sociálních služeb
Charita Most

Bc. Alena Mohauptová

vedoucí a sociální pracovník - Pečovatelská služba
Tel: 731 402 424, 417 770 096    WerxRWcg38Hz-~l7VX~vZdee0kvmVW7%WkvDRW7r
Charita Litoměřice

Bc. Leona Mohrová

zástupce ředitele, statutární zástupce, vedoucí MC
Tel: 730 586 731    8huB5f547.BxRYUSY.AD8ec4Ys
Oblastní charita Jilemnice

Aneta Mojková

pečovatelka
Tel: 737 598 350    _lnC-b56LTGBV0efT-uk87j7T-M
Charita Třeboň

Erika Molzerová

pracovník v sociálních službách, koordinátorka textilní dílny
Charita České Budějovice

Mgr. Jana Mončková

mzdová a personální účetní
Tel: 555 333 637, 604 181 079    58AkO_efYdBFRYUSWerHR.8jT-uk87j7T-M
Charita sv. Alexandra

Ing. Ludmila Moniaková

administrativní pracovník Dům pokojného stáří
Tel: 739 002 793    7nqwZ-548hAsR9enW7c-T65j4mnp3W7r
Charita Frýdek-Místek

Ing. Skuhravá Monika

finanční účetní, pokladní
Tel: 734 783 891    8hAs1Z2k6nuBRf56LTxvRdenf5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Klatovy

Lea Moravcová

staniční sestra Domácí zdravotní péče Pardubice
Tel: 734 435 289    7fBBRf7gc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Bc. Michaela Moravcová

office manažerka
Tel: 296 243 330, 777 167 114    8bprR3b7TfBBRf7gc8m%C1.7~bGkO1p
Charita Česká republika

Mgr. Jitka Moravčíková

Sociální pracovnice Občanské poradny
Tel: 731 402 996    _hEkU.56LTGI4W7%WkvDRW7r
Charita Týn nad Vltavou

Mgr. Pavla Morávková

zástupkyně ředitele, vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 703 855 495    _8IvRWcg~8Iu5f56LTpBO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Chrudim