Celsuz – Služby pro cizince

Celsuz - Služby pro cizince je sociální služba Diecézní charity Brno. Naším posláním je poskytovat odborné sociální a základní právní poradenství pro:

 • cizince se všemi typy povolení k pobytu;
 • žadatele o mezinárodní ochranu;
 • držitele azylu a doplňkové ochrany.

A to bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, sociální skupině, politickému přesvědčení a náboženskému vyznání.

Posláním naší služby je napomáhat k usnadnění a zefektivnění integrace cílové skupiny do majoritní společnosti.  

Zájemcům o naše služby nabízíme:

 • Odborné sociální poradenství
 • Právní poradenství
 • Asistence na oddělení pobytu cizinců v Brně
 • Doučování českého jazyka
 • Aktivity v rámci Státního integračního programu
 • Služby v rámci projektu Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců

Poskytujeme také asistenci či tlumočení na úřadech a jiných institucích.

Všechny služby jsou poskytované zdarma.

Naše zásady

Poradna při poskytování služeb respektuje základní lidská a občanská práva uživatelů. Zejména se jedná o právo na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů. Naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a veškerá sdělení považujeme za důvěrná.

Pravidla odmítnutí služby

Sociální pracovníci mohou odmítnout poskytnutí sociální služby, a to z následujících důvodů:

 • Pokud zájemce/uživatel nespadá do cílové skupiny
 • Pokud zájemce/uživatel žádá o služby, které poradna neposkytuje
 • Pokud poradna nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá
 • Pokud se zájemce/uživatel chová agresivně
 • Pokud je zájemce/uživatel pod vlivem návykových látek

Konzultační hodiny 

Pondělí

8:00–12:00

13:00–16:30

Úterý

8:00–12:00

na objednání

Středa

9:00–12:00

13:00–17:30

Čtvrtek

8:00–12:00

na objednání

8:00–12:00

 

Posledního klienta přijímáme nejpozději 30 min před koncem otevíracích hodin poradny.

Kontaktní údaje

Celsuz – Služby pro cizince

Adresa: Tř. Kpt. Jaroše 1928/9, Brno 602 00

Email: Y.yC_j4WH9Ex5W7%WkvDRW7r

Telefon: +420 538 700 943

Pokud se nemůžete dovolat, zkuste to prosím později, právě zřejmě jednáme s jiným klientem.

 

Kontaktní osoba

Bc. Dagmar Sára Norková, koordinátorka služeb pro cizince

Email: dagmar.norkova@brno.charita.cz

Tel.: 739 531 841