Praxe

V rámci centra CELSUZ nabízíme studentům možnost vykonat krátkodobou nebo dlouhodobou praxi. Prioritně nabízíme praxe pro studenty VOŠ / VŠ se zaměřením na sociální práci.

V rámci praxe klademe důraz na to, aby se praktikant seznámil se všemi našimi službami a získal díky tomu komplexní přehled o centru a jeho možnostech. Pracovníci centra studenta během praxe provedou a seznámí s chodem všech služeb a oddělení. Dále bude následovat aktivní část praxe, během které se student zapojí do běžného provozu. V případě nedodržování domluvených podmínek praxe si vyhrazujeme právo praxi studenta v centru ukončit.

      

Student si bude moct před nástupem na praxi vybrat oblast, na kterou by se chtěl zaměřit. Nabízíme následující možnosti:

 

1) Sociálně-právní oblast se zaměřením na:

 • klienty, kterým hrozí ztráta bydlení, nebo bydlení hledají,
 • Klienty, kteří hledají zaměstnání,
 • Klienty, kteří mají dluhy,
 • Klienty cizí státní příslušnosti.

 

2) Oblast duševního zdraví a nemocí:

 • Možnosti sociální rehabilitace pro klienty v období po hospitalizaci, podpora klientů při návratu do běžného života.
 • Možnosti psychologické pomoci pro klienty, prevence relapsu duš. onemocnění.
 • Vhled do práce s rodinou klienta.
 • Specifika hledání práce u klientů dlouhodobě nezaměstnaných nebo klientů s duš. onemocněním.
 • Etické otázky, které vyvstávají při práci s klienty s duš. onemocněním.

 

Praxe se bude obvykle skládat z následujících činností:

 • Administrativní činnost, příprava materiálů pro službu
 • Aktivní komunikace s úřady, s jinými službami
 • Přítomnost při individuální práci s klientem (náslechy)
 • Účast na výjezdech za klienty do terénu
 • Účast na skupinové práci (pokud ji služba provozuje)
 • Studium dokumentace klientů, případové studie
 • Studium doplňující literatury

 

Postup při přihlašování na praxi:

Přihlášení probíhá formou emailu, který zájemce zašle koordinátorovi praxí. V emailu student uvede požadovaný rozsah praxe, termíny, kdy by měla praxe probíhat, případně cílovou skupinu/oblast, které by se chtěl věnovat.

 

V případě zájmu o praxi v v jarním semestru 2023 se můžete přihlašovat v termínu do 24.2.2023.

 

Kontakt:

Mgr. Barbora Mandáková

tel.: 739 389 111

mail: X8El5b5488AnR9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M