Adresář Charity ČR

Jakub Novák, DiS.

sociální pracovník v NZDM Spirála
Tel: 731 562 681    58xESWdgc8xjGKf7YhIhT65j4mnhTj
Charita Pacov

Bc. Alena Nováková, DiS.

vedoucí Azylového domu sv. Josefa, vedoucí oblasti služeb pro rodiny s dětmi a ženy
Tel: 733 741 965    W_FF0~i_18m%C1.7~bGkM09j-nAhTj
Charita Beroun

Bc. Andrea Nováková

vedoucí Textilní dílny
Tel: 555 333 643, 731 625 849    WgqBVZ2f-onu5f56LTnvVh5fZkkmYZhaa8kmb
Charita sv. Alexandra

Bc. Barbora Nováková

Sociální pracovnice
Tel: 734 761 674, 604 499 463    %ipr6cR6LTprRb~lWaohTj
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Eva Nováková

osobní asistentka-MD
Charita Hranice

Jaroslava Nováková

vrchní sestra, Dům dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 773 566 705    58Ey9-5nW5Ay.Zagc8m%C9hf-okmYZhaa8kmb
Charita Krnov

Lenka Nováková

zdravotní sestra DPČ
Charita Hranice

Linda Nováková

Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče, Poradna paliativní a hospicové péče
Tel: 734 355 348    7bAnRWdgc8xy.Z4WHgnmYW.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Náchod

Bc. Ludmila Nováková

vrchní sestra
Tel: 736 509 441, 583 412 587    g_Ek.~jf45CoT34WH-uk87j7g8oBV629g
Charita Zábřeh

Magdalena Nováková, DiS.

koordinátorka Azyl. domu pro rodiče s dětmi a ženy
Tel: 608 946 179    ZfGjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Marie Nováková

pracovní instruktorka
Tel: 568 851 146, 604 583 529    Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč

Martina Nováková

pracovník v sociálních službách
Charita Česká Kamenice

Petra Nováková

vrchní sestra Hospice Anežky České
Tel: 491 610 433    9hIk1~l7VX~r5cfaY5pJ
Oblastní charita Červený Kostelec