Adresář Charity ČR

Šárka Svobodová, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 737 448 220    %8EuRWin-9Bn5f56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Ing. Miroslav Svozil

poradce v občanské poradně
Tel: 731 604 713    _hEkU.56LTprRb~lW-uB_2~eT-M
Oblastní charita Chrudim

Petra Svozilová

pracovník odbytu, zákaznický servis, webadmin
Charita Strážnice

Šárka Syiránková

asistent speciálního pedagog
Charita Teplice

Mgr. Marie Sýkorová

správa a řízení projektů EU
Tel: 731 433 000    88EsVWiq6hEy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Plzeň

Michaela Sýkorová, DiS.

sociální pracovník OSP - Občanská poradna
Charita Moravská Třebová

Bc. Regina Sýkorová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 777 736 079    ~.ts4Z2kfdBB5f56LTGEO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Trutnov

Mgr. Zuzana Sýkorová

poradkyně rané péče
Tel: 778 470 702, 495 260 732    gnMk4Z2kfdBB5f56LTprRb~lWaxhTj
Oblastní charita Hradec Králové

JUDr. Anna Syková, Ph.D.

ředitel, plánování a realizace charitativních akcí, organizační práce při sběru a distribuci šatstva
Tel: 721 385 717    YanBZd548hqBR.o6LTFob.5eT-M
Farní Charita Praha 4 - Modřany

Petra Syrová

vrchní pečovatelka - Pečovatelská služba
Tel: 417 770 096, 737 208 850    _.GBRWiq~hIkQOQd4mBwVb~905prRb~lW5pJ
Charita Litoměřice

Lukáš Syrovátka

Provozní koordinátor Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova
Tel: 495 218 934, 773 244 537    ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys
Oblastní charita Hradec Králové

Jiří Sýs

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Jana Szopová

Osobní asistentka
Charita Třinec

Bc. Andrea Szotkowská

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 489 675    YaCCQOQbW9yE49enT-uk87j7T-M
Charita Jablunkov

Ing. Czeslaw Szymik

vedoucí Technicko-investičního útvaru
Tel: 596 787 691, 734 355 611    YsrC2Zm4%sLwZ94WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M
Charita Ostrava