Adresář Charity ČR

Bc. Lucie Buriánková

kontaktní pracovník NZDM
Tel: 412 384 744    9sqwQOQ938Es-Zhm89HB1W7r
Charita Rumburk

Bc. Markéta Burianová

vedoucí Denního centra Archa, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
Charita Hranice

Lenka Bursová

Zdravotní sestra
Charita Šumperk

Drahomíra Butalová

pracovník v sociálních službách
Tel: 776 101 103    W_nqR%96LTprRb~lWmrz277_T-M
Charita Teplice

Mgr. Monika Buzková

vedoucí Charitního domu sv. Anežky
Tel: 584 452 537, 605 597 342    8hAs1Z28bsxy.Z4WHcrCV.~cT-uk87j7T-M
Charita Jeseník