Adresář Charity ČR

Bc. Soňa Kubíková

Projektový manažer, manažer kvality
Tel: 734 878 705    %hAkO9k84dBFRYUSXenx99e4YanBZd54Ys
Oblastní charita Blansko

Mgr. Romana Kubů

vedoucí Centra primární prevence DOK Jihlava
Tel: 736 523 660    ~hzk4Z2cb9HjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Jihlava

Mgr. Jan Kučera

manažer rozvoje a investic
Tel: 417 770 092, 605 456 576    58Ah1e7_~8m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys
Charita Litoměřice

Bc. Aneta Kučerová, DiS.

zástupce vedoucí služby NZDM Vrakbar Jihlava
Tel: 739 381 037    WgrDRWamY.Ey.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M
Oblastní charita Jihlava

Hana Kučerová

pracovník sociálních služeb - CHPS
Farní charita Litomyšl

Helena Kučerová

humanitární pracovník
Tel: 603 754 815    3.yo4Z2cb-rB5f56LTGBV0efT-uk87j7T-M
Charita Třeboň

Iveta Kučerová

Kontaktní osoba pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek
Charita Bystřice pod Hostýnem

Jitka Kučerová

pracovník v sociálních službách
Tel: 739 389 108   
Oblastní charita Hodonín

Bc. Ludmila Kučerová, Dis.

Manažerka pro advokační činnost - oblast zdravotnictví
Tel: 731 433 121    7nqwZ-546npo8~l7VX~mYZhaa8kmb
Charita Česká republika

Michaela Kučerová

mzdová účetní
Tel: 545 426 627, 739 015 833    8bprR3b7TdHmVbenW7c-SbdgT-uk87j7T-M
Diecézní charita Brno

MUDr. Vlasta Kučerová

Lékař pro hospicovou péči
Tel: 735 799 790   
Oblastní charita Hodonín

Marcela Kučerová-Ondrýsková

pracovník v soc.službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105   
Charita Prostějov