Adresář Charity ČR

Josef Mužík

Řidič sociálního autobusu
Tel: 604 210 747    5hFoWWcmgbxjGKd%~hMo49enT-uk87j7T-M
Charita Nový Hrozenkov

Adéla Mužíková

sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem a Stacionáře pro seniory
Tel: 737 280 628    %hpsR-daT_MBQOQh~8ukO1.7~bGkO1p
Arcidiecézní charita Praha