Adresář Charity ČR

Mgr. Ondřej Fruhbauer

sociální pracovník
Tel: 737 948 638, 272 941 972    %hpsR-da%eHJSi4WH-uk87j7_knrRO29g
Charita Praha - Chodov

Bc. Kamil Fryček

sociální pracovník Nízkoprahového denního centra DSF
Tel: 731 433 098, 377 320 367    68zs2W-jf-ruQOQeYaChT65j4mnhTj
Městská charita Plzeň

Jana Fučíková

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442    58AkO4k94dBFRYUS_mIhT65j4mnhTj
Charita Prachatice–Vimperk

Jitka Fučíková

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 733 755 842    YaBCQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys
Charita Kroměříž

Mgr. Martin Fujdl, Ph.D.

projektový manažer
Tel: 737 711 488    88EDZ.2.bcqvQOQ%~8AsT32938Es-Z29g
Charita Hranice

Anna Fürstlová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Lenka FÜRSTOVÁ

pracovnice v přímé péči
Tel: 725 951 000, 517 330 382    7.AuRW-m~lGy.Z4WHoLC1~l4YanBZd54Ys
Charita Vyškov

Marcela Fürstová

Vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 573 381 437, 731 646 910    88EmV-541nEC-~l7VX~lacjj4-rzYW7%WkvDRW7r
Charita Bystřice pod Hostýnem