Chúng tôi giúp đỡ ai và với sứ mệnh gì

 

Chúng tôi cung cấp tư vấn xã hội chuyên môn và tư vấn pháp luật cơ bản cho:

 • người nước ngoài với tất cả các loại cư trú;
 • người xin được bảo hộ quốc tế;
 • người được tị nạn và được bảo hộ bổ sung.

không hề xét đến chủng tộc, quốc tịch, nhóm xã hội, lập trường chính trị và tín ngưỡng tôn giáo. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các nhóm dân tộc thiểu số hội nhập dễ hơn, hiệu quả hơn vào xã hội đa số.

 

Chúng tôi có thể giúp trong các tình huống sau:

 •  bạn không biết cách giải quyết trợ cấp xã hội và hưu trí;
 • bạn tìm việc làm, hoặc bạn có vấn đề với chủ việc;
 • bạn tìm nhà ở;
 • bạn không biết điền hồ sơ, mẫu đơn như thế nào;
 • bạn không định hướng được trong từng loại cư trú;
 • bạn muốn đệ đơn xin quốc tịch;
 • bạn tìm kiếm sự chăm sóc y tế và các thông tin về bảo hiểm tại cộng hòa Séc;
 • bạn tìm trường học (trường mẫu giáo, trường phổ thông cơ sở, trường trung cấp, trường đại học);
 • bạn muốn được công nhận bằng cấp của nước ngoài;
 • bạn quan tâm đến khóa học đào tạo chuyên môn;
 • bạn cần có người đi cùng và giúp đỡ giải quyết tại các cơ quan, các ủy ban kể cả tại phòng tị nạn và di trú;
 • bạn đang tìm kiếm thông tin về thủ tục xin tị nạn;
 • bạn tìm người dạy thêm tiếng séc;
 • bạn quan tâm về các hoạt động giải trí cho trẻ em.

 

Bạn có cần tư vấn pháp lý không?

 •  Chúng tôi cung cấp các thông tin trong lĩnh vực luật ngoại kiều và luật tị nạn.
 • Chúng tôi giúp đỡ trong lúc giải quyết cư trú (hỗ trợ trong việc chuẩn bị các văn bản và tài liệu, nộp đơn, liên hệ với công an ngoại kiều, đệ đơn từ lên Tòa, đệ đơn khiếu nại, kháng cáo kháng nghị).
 • Chúng tôi cung cấp tư vấn về thủ tục xét đơn xin bảo hộ quốc tế (về quá trình xét xử, quyền và nghĩa vụ của người xin bảo hộ quốc tế, của những người người được tị nạn và của những người đã được cấp bảo hộ bổ sung).
 • Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ cá nhân trong suốt quá trình xét xử (soạn thảo các đơn kiện), kéo dài sự bảo hộ bổ sung, vv.
 • Chúng tôi tư vấn cho bạn về các vấn đề liên quan đến việc đăng ký kết hôn và đăng ký quan hệ giữa những người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài và công dân cộng hòa Séc.
 • Chúng tôi tư vấn về việc giải quyết cư trú cho trẻ em sinh ra từ các cuộc hôn nhân hỗn hợp.

 

 

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ cho ai?

 •  Nếu người sử dụng dịch vụ cư sử hung hãn (kể cả những lời nói hung hãn), gây ra mối đe dọa cho bản thân hoặc những người xung quanh mình.
 • Nếu người sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của chất gây nghiện (rượu, ma túy).

 

Liên hệ

Diecézní charita Brno
Celsuz - Služby pro cizince

tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno

Điện thoại

+420 735 145 360

 

thư điện tử: Y.yC_j4WH9Ex5W7%WkvDRW7r

 

Trang web: www.celsuz.cz

 

Giờ mở cửa

Thứ hai 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30

Thứ ba

8:00 - 12:00  

Thứ tư

9:00 - 12:00 13:00 - 18:30

Thứ năm

8:00 - 12:00  

Thứ sáu