Zaujala vás některá ze služeb CELSUZ a rádi byste ji podpořili? Do naší činnosti se můžete zapojit několika následujícími způsoby:

Finanční příspěvek, dar

Finanční příspěvek patří stále k nejčastějším formám podpory činnosti našeho Centra. Bez této podpory bychom nedokázali poskytovat široké spektrum služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a hledají u nás podporu při jejím řešení. Finanční příspěvky jsou využívány vždy pro činnost konkrétní služby. S vaší pomocí můžeme službu rozvíjet a zvyšovat její dostupnost pro ty nejpotřebnější.

Konkrétní službu můžete podpořit zasláním finančních prostředků na bankovní účet č. 107-8975040287/0100 s využití variabilního symbolu:

Dárci si mohou finanční příspěvky zaslané na charitní bankovní účty odečíst z daňového základu, a to na základě potvrzení o daru. Toto potvrzení vám rádi vystavíme. Využijte prosím servisu pro dárce:  https://brno.charita.cz/podporte-nas/servis-pro-darce/

Dobrovolnická činnost

Zapojit se do naší činnosti můžete také jako dobrovolníci. V našem centru se dobrovolníci mohou uplatnit dlouhodobě např.  jako administrativní výpomoc, tak v přímém kontaktu s klienty. Dobrovolníci se mohou zapojit také jednorázově, při akcích jako je Tříkrálová sbírka, Potravinová sbírka či Den Charity. Volba činnosti a formy spolupráce je na každém z dobrovolníků.

Máte-li zájem o dobrovolnictví v našem centru CELSUZ, kontaktujte Mgr. Andrea Sládečková, email: andrea.sladeckova@bro.charita.cz a tel: 734 391 893