Adresář Charity ČR

Jana Tomšíčková

všeobecná sestra, pečovatelka
Tel: 461 631 672    YanBU~bm5.MnQOQl4lpk2729g
Farní charita Dolní Újezd

Božena Tomšovská

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 737 542 131    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Tereza Topičová

Administrativní pracovník na středisku Charitní asistenční služba, Projektový a PR pracovník Charity
Tel: 734 115 922    a.EobZ2l-ivm5f56LTGBZ.99T-uk87j7T-M
Charita Třinec

Hana Tošovská

koordinátor dobrovolníků, recepce Hospice
Tel: 491 467 030    ahFy.ca7VX~r5cfaY5pJ
Oblastní charita Červený Kostelec

Jana Tóthová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 774 843 456    ahGr5f56LTprRb~lW3zy9d29g
Charita Most

Martina Tóthová

pracovník v sociálních službách AD
Tel: 731 129 760    88EDZ.54ahGr5f56LTprRb~lWeBF5c~905pJ
Charita Lovosice

Radka Tothová

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 128 394    ~mBDY~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys
Charita Most

Dagmar Toušová

pracovník v sociálních službách
Charita Česká Kamenice

Ludmila Trefílková, DiS.

Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovnice
Charita Bystřice pod Hostýnem

Jaromír Triner

správce budov
Tel: 608 308 194   
Městská charita Plzeň

Mgr. Vojtěch Trmač

fundraiser, projektový manažer
Tel: 735 749 746    chwDV1.4akzkTYUSabFx5f2938Es-Z29g
Oblastní charita Tišnov

Bc. Jaroslava Trnková

výkonná asistentka humanitární a rozvojové pomoci
Tel: 222 243 330, 733 149 793    58Ey9-5nW5GB49enW7c-T65j4mnhTj
Charita Česká republika

Pavlína Trnková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 599, 581 110 091    _8IvZ.54akAu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj
Charita Prostějov

František Trost

pracovník v sociálních službách NZDM Tykadlo
Tel: 736 785 956, 475 212 314    arxkU-e6LTprRb~lWnFDZW7r
Charita Ústí nad Labem