Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Ivo Tesař

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Bc. Eliška Tesařová

pracovník v prorodinných službách – konzultant
Tel: 775 613 622    Y.AD8ecjbmujGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Michaela Tichá

vedoucí oddělení fundraisingu a komunikace, projektová manažerka
Tel: 777 300 609    8bprR3b7TmvmYZ4WHkntYb5-T-uk87j7T-M
Oblastní charita Rajhrad

Jana Tomčalová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 402 784   
Oblastní charita Hodonín

Božena Tomšovská

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 737 542 131    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Libor Třeška, DiS.

sociální pracovník, koordinátor aktivit pro dlouhodobě nezaměstnané
Tel: 538 700 955, 731 619 692    7boy8Wjj0lxkQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Mgr. Vojtěch Trmač

fundraiser, projektový manažer
Tel: 735 749 746    chwDV1.4akzkTYUSabFx5f2938Es-Z29g
Oblastní charita Tišnov

Dita Truksová

koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou, instruktorka
Tel: 731 130 775    6hCBVd~fWUm%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Denisa Tržilová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 734 435 480    Z.As9Z2l~svv5f56LTGBV0~9T-uk87j7T-M
Oblastní charita Třebíč