Adresář Charity ČR

Mgr. Sylvie Osičková

vedoucí Kontaktního centra Plus
Tel: 734 237 840    %ryFZ32g%bpu5f56LTxB5_9j4skmYZhaa8kmb
Charita Kroměříž

Mgr. Leona Osinová

sociální pracovník
Tel: 733 166 486    WeMlVd54%hpsR-daVX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb
Charita Ostrava

Angelika Osovská

vrchní sestra Domácí zdravotní péče
Tel: 604 294 176    ZsCjGKpf-czyO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Znojmo

Mgr. Jitka Ošťádalová

sociální pracovník
Tel: 731 069 400    alE_QOQgakBu5f~905prRb~lW5pJ
Charita Otrokovice

RNDr. Robert Otruba

ředitel, statutární zástupce
Tel: 327 315 719    ~hoo8d2gakHlRYUS6akr1W77~bGk9W7r
Oblastní charita Kutná Hora

Ivana Otřísalová

ředitelka Domova se zvláštním režimem
Tel: 251 552 781    ZsEjGKfjWanhT65j4mnhTj
Arcidiecézní charita Praha

Mgr. Zbyněk Oubrecht

vedoucí NDC pro lidi bez domova Zastávka
Tel: 605 934 947    g9LxV92gb9EoT6j6LTEuO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou

Mgr. Alžběta Oulehlová

sociální pracovnice
Tel: 734 435 370, 461 100 445    WhHvV6bgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Zuzana Oulehlová, Dis.

sociální pracovník
Tel: 777 731 324, 581 110 641    gnMk4Z2gberr2~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p
Charita Prostějov

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel: 603 895 984, 296 243 341    58Ah5eba67c-T65j4mnhTj
Charita Česká republika

SAS pro rodiny s dětmi Ovečka

Ing. Vladimír Polák, Jana Barešová, Barbora Čepičková
Tel: 731 128 247    %8FuRYUSYanBZd5m%mvhTj
Charita Ústí nad Labem