Adresář Charity ČR

Bc. Ester Dombrovská

komunitní pracovnice; sociální pracovnice
Tel: 734 695 597    0lGo8W8g89Ey.ca7VX~nT678T-uk87j7T-M
Diecézní charita České Budějovice

Ing. Rostislav Domorák

ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem
Tel: 472 744 684    ~.qs-3b6LTprRb~lWnFDZW7r
Oblastní charita Ústí nad Labem

Bc. Jitka Dopitová

Sociální pracovnice
Tel: 733 676 684, 385 731 553    _.py.Zj_7dLjGKjq95prRb~lW5pJ
Farní charita Týn nad Vltavou

Bc. Jitka Dopitová

Vedoucí sociálních služeb a projektů pro seniory
Tel: 731 402 991, 385 731 553    c.qy_1~6LTGI4W7%WkvDRW7r
Farní charita Týn nad Vltavou

Jana Doskočilová

pracovník v sociálních službách- střídač
Charita Most

Ing. et. Bc. Martina Došková

PR, marketing, přímá pomoc, humanitární pomoc, veřejné sbírky
Tel: 731 340 299    88EDZ.54ZhFu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M
Charita Valašské Meziříčí

Jarmila Dospivová

animátorka Mateřského centra Rybička
Tel: 739 246 016   
Charita Šternberk

Eva Dostálová

zdravotní sestra
Tel: 545 230 467, 731 450 716   
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Mgr. Iva Doubková

vedoucí Občanské poradny Vlašim a vedoucí Míst vzájemné materiální pomoci
Tel: 733 676 737    -9pk4ca7_hEkU.56LTprRb~lWoyk97c4Ys
Charita Vlašim

Soňa Doubravová, DiS.

Zdravotní sestra
Tel: 703 176 294   
Charita Šumperk

Ambulance DPS sv. Ludmily

zdravotní sestry Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 516    %.FD8i4WH-uk87j7blGsO1p
Oblastní charita Ústí nad Labem

Ing. Jana Drábková

vedoucí administrativy a ekonomiky
Tel: 739 155 326    58AkO2h7XdBFRYUSYkkr1W77~bGk9W7r
Farní charita Chrudim

Kateřina Drábková

vrchní sestra - Domov na Dómském pahorku
Tel: 731 140 006    68Go87d7T_EkS9enW7c-W1.dafkmYZhaa8kmb
Farní Charita Litoměřice