Adresář Charity ČR

Marie Fojtíková

vedoucí střediska služeb pro seniory
Tel: 571 112 202, 733 676 710    88EsVW-g5mvu5f56LTFvRf~94gkmYZhaa8kmb
Charita Slavičín

Bc. Terezie Fojtíková, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 724 651 265    a.Eob7941hwDZ9enW7c-_66j-_kmYZhaa8kmb
Charita Uherský Brod

Jana Fojtová

pracovník v sociálních službách DS Domeček
Charita Moravská Třebová

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
Charita Vlašim

Mgr. Vít Forbelský

pastorační asistent
Tel: 737 342 043, 582 344 524    cbGhW~h80eFuaYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ
Charita Prostějov

Mgr. Kateřina Forejtková

vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Tel: 495 530 033, 774 591 382    68Go87d7T~BBV8jc-onjGK7%WkvDR6a4Ys
Oblastní charita Hradec Králové

Bc. Marie Forejtníková, DiS.

sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 731 604 592    88EsVW-g~.wD47agc8m%C27%Y9kmYZhaa8kmb
Diecézní charita České Budějovice

Michaela Forgačová

zdravotní sestra CHOS
Tel: 731 402 434   
Farní Charita Litoměřice

Eliška Formanová

vychovatel v mimoškolním zařízení
Charita Hranice

Dita Fořtová

koordinátorka dobrovolnických aktivit
Tel: 775 195 724    ZhoB5YUS6hys4W7%WkvDRW7r
Farní Charita Kolín

Michaela Franclová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Jan Frank

projektový manažer
Tel: 313 030 402, 775 722 784    _kBtV9jgcrzk4Zp_~7c-T65j4mnfS3hgbgkmb
Charita Beroun

Mgr. Ivana Franková

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 377 462 139    4onxRW-jWgxy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r
Městská charita Plzeň