Adresář Charity ČR

Bc. Zuzana Rutkovská

Sociální pracovnice
Tel: 704 617 694    ~nGu5ficW7c-T65j4mntZ1~fT-M
Oblastní charita Jičín

Jakub Ružbatský

vedoucí pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
Tel: 731 402 435, 416 732 303    58xESWhmg9nD99o6LTys-~c_~bpoO1.7~bGkO1p
Charita Litoměřice

Ladislav Růžička

správce majetku
Tel: 736 523 641, 567 563 671    78qs9-5nTkHJZ1a7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Jihlava

Irena Růžičková

vedoucí oddělení kanceláře a provozu, projektový koordinátor
Tel: 315 685 190, 731 491 146    %.xBVd5j48GjGK7%WkvDRUd_~8Gy.77_T-M
Charita Neratovice

Jitka Růžičková

ekonomický pracovník a kontakt pro dobrovolníky
Tel: 376 340 118, 604 596 015    5bGuRWhmgbpu5f56LTxvRdenf5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Klatovy

Julie Růžičková

vedoucí oddělení komunikace
Tel: 296 243 330, 603 511 242    5nysVWhmgbpu5f56LTprRb~lW5pJ
Charita Česká republika

Kamila Růžičková

materiálová učetní, pokladní
Tel: 731 646 770    68zs2Z2jbsvm1~l7VX~r8ZdaY.kmYZhaa8kmb
Charita Hranice

Mgr. Lucie Růžičková

vedoucí Charitní sociálně právní poradny
Tel: 731 646 977, 544 212 021    _hEkU.54%enF1~l6LTuyU~da95prRb~lW5pJ
Oblastní charita Hodonín

Natálie Růžičková

finanční účetní
Tel: 487 829 880, 778 060 550    ~nMsT9enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r
Charita Česká Lípa

Bc. Pavlína Růžičková, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 739 600 501, 379 821 108, 379 821 110    _8IvZ.54~nMsT9enW7c-31.hT-uk87j7T-M
Městská charita Plzeň

Mgr. Radka Růžičková

vedoucí Rodinného sociálního asistenta Znojmo
Tel: 604 294 189    ~hqs4.o7%bFDV.j6LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

Mgr. Radka Růžičková

zástupkyně ředitele, manažerka pro řízení lidských zdrojů
Tel: 604 294 189    ~8quRWhmgbpu5f56LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

Ing. Vladislava Růžičková

HR manažerka, projektová manažerka
Oblastní charita Jihlava

Kateřina Rybková, DiS.

vedoucí Občanské poradny
Tel: 465 520 520, 734 281 415    _hEkU.56LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Radka Rybníkářová

zdravotní sestra
Tel: 736 529 370   
Oblastní charita Hodonín

Bc. Jitka Rybová, DiS.

Manažer kvality, PR pracovník, fundraising, pracovník sociálních služeb
Tel: 607 673 275    5bGuRWhqXhIkQOQcfcBFO1.7~bGkO1p
Charita Kyjov

Bc. Lenka Rybová

mzdová a projektová účetní
Tel: 734 589 254    7.AuRWhqXhIkQOQ-YaByO1.7~bGkO1p
Diecézní charita ostravsko-opavská

Alexandra Rychlá

koordinátor dobrovolníků, koordinátor TKS
Tel: 731 604 743, 569 426 070    ~rpr2Z277.Kk42h7VX~mYZhaa8ulO1p
Oblastní charita Havlíčkův Brod