Adresář Charity ČR

Mgr. Martina Lipárová

vedoucí zařízení, sociální pracovník
Tel: 730 550 841    _huyUZ4WHnuBR2~ka.kmYZhaa8kmb
Charita Uherské Hradiště

Věra Lipavská

zástupce ředitele, 2. statutární zástupce, pokladní, mzdová účetní
Tel: 461 310 569, 731 598 883    _hxvR2daVX~mYZhaa8ks44e
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Jana Lipusová

pracovnice v sociálních službách, pečovatelka
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Jan Líska

Institutional Funding Coordinator
Tel: 296 243 330, 777 787 369    58Ah27icW7c-T65j4mnhTj
Charita Česká republika

Mgr. et Bc. Jarmila Liščáková, DiS.

lektorka PRIMÁRNÍ PREVENCE
Tel: 736 529 336   
Oblastní charita Třebíč

Jaromír Liška

IT Administrátor
Tel: 734 363 358    58Ey37h47bFuRYUS-eBw5e74YanBZd54Ys
Charita Olomouc

Jana Lišková

pečovatelka
Tel: 485 143 354   
Charita Liberec

Mgr. Markéta Lišková

finanční koordinátorka
Tel: 296 243 330, 731 663 552    88EuVd547bFu5f56LTprRb~lW5pJ
Charita Česká republika

Mgr. Kateřina Litošová

zástupkyně ředitelky, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka, psychoterapeut
Tel: 731 604 695    %mEo2956LTprRb~lW_xhTj
Oblastní charita Dvůr Králové

Ing. Jiří Lodr

ředitel
Tel: 377 221 540, 731 433 001    5bEsO-e-~7c-U1.hT-uk87j7T-M
Diecézní charita Plzeň

Bc. Michaela Lochmanová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 775 713 302    7hpr3Zdgc8m%C1.7~bGkM_eka5pJ
Charita Most