Ludmila Trefílková, DiS.

  • Tel.: 777 763 784

Organizace:


Seznam služeb:

Denní stacionář pro seniory Chvalčov - sociální pracovník Denní stacionář pro seniory Chvalčov - Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovník