Adresář Charity ČR

Bc. Jiří Karger

jednatel REPARTO Zábřeh, s. r. o.
Charita Zábřeh

Žaneta Kargerová

pečovatelka
Tel: 734 682 834   
Charita Jeseník

Mgr. Eva Karlíková

Desk Officer pro Ukrajinu
Tel: 296 243 330, 722 753 633    0onh1Zhd4dBFRYUSYanBZd54Ys
Charita Česká republika

Bc. Hana Karmanská

vedoucí sociální pracovník pro Sociální rehabilitaci Domu Matky Terezy
Tel: 495 218 934, 774 836 277    38AkO95j88AC1Z4WH-uk87j73dkmb
Oblastní charita Hradec Králové

Veronika Karnová, DiS.

sociální pracovnice CHPS
Tel: 583 412 587, 736 509 451    %hpz8Z74YaCCQOQ938Es-Zp7XkrrO1p
Charita Zábřeh

Helena Karpišová

pracovník sociálních služeb
Tel: 737 265 691    3.yo4Z2cWkCs9~l7VX~uYW.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Kutná Hora

Bc. Ondřej Karták

vedoucí sociální práce
Tel: 720 995 180    -9pk4ca7TiBBR2d7VX~mYZhaa8Go6-~905pJ
Charita Teplice

Mgr. Romana Karták

sociální pracovnice pro rodiny s dětmi a krizové pomoci, projektu Pěstoun a vedoucí těchto služeb
Tel: 732 122 071    ~hzk4Z2cWkGk1YUScbzzVba4YanBZd54Ys
Charita Vimperk

Mgr. Romana Karták

vedoucí azylových domů a sociální pracovnice
Tel: 732 122 071    ~hzk4Z2cWkGk1YUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb
Charita Prachatice

Bc. Iveta Karwaczyková

sociální pracovnice pro Hanušovicko, Staroměstsko, Velké Losiny a okolí
Charita Šumperk

Kateřina Kasalová

pracovník v sociálních službách
Charita Lovosice

Božena Kašná

vedoucí výdejny obědů
Tel: 518 333 035, 731 697 952   
Charita Strážnice

Radka Kašpárková

pracovnice v sociálních službách
Tel: 736 611 539    4gFD8eal-kCk6bi_67c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč

Růžena Kavková

ředitelka DCH Litoměřice
Tel: 416 735 606, 603 313 247    ~nMo4Z2cWoxy.Z4WHeGwO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Litoměřice