Adresář Charity ČR

Pavlína Trnková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 599, 581 110 091    _8IvZ.54akAu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj
Charita Prostějov

František Trost

pracovník v sociálních službách NZDM Tykadlo
Tel: 736 785 956    arxkU-e6LTprRb~lWnFDZW7r
Charita Ústí nad Labem

Dita Truksová

koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou, instruktorka
Tel: 731 130 775    6hCBVd~fWUm%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Adéla Trumberová

vedoucí/sociální pracovník
Tel: 731 818 874    W_rvRWjjbfoo8~l7VX~z83hgc5prRb~lW5pJ
Charita Přerov

Mgr. Bc. Lucie Trunečková

managerka sekce soc. pomoci, vedoucí střediska
Tel: 553 616 437, 731 316 552    akHxV1agc8m%C1.7~bGk5%5nW5pJ
Charita Opava

Radka Trunečková

vedoucí zdravotních služeb
Tel: 731 729 436    ~8quRWjjbgrm1~l7VX~tVc9f4dkmYZhaa8kmb
Charita Jeseník

Vladana Trvajová

fundraiser, Půjčovna pomůcek
Tel: 731 608 441    1nAn8Z~k0km%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys
Charita Otrokovice

Denisa Tržilová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 734 435 480    Z.As9Z2l~svv5f56LTGBV0~9T-uk87j7T-M
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Regina Tschuliková

vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 584 440 102, 730 844 495    ~.ts4Z2l%-uE27agc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p
Charita Jeseník

Mgr. Michaela Tůmová

sociální pracovnice
Tel: 485 108 782, 731 402 507    anzy.Z4WH-uk87j77boo8374Ys
Charita Liberec

Jana Turečková

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 323 794   
Charita Kyjov

Mgr. Pavel Turek

sociální pracovník Azylového domu DSF
Tel: 736 503 756, 377 320 368    _8Io2Wjm~.xjGKc93ikmYZhaa8kmb
Městská charita Plzeň

Bc. Helena Turková

sociální pracovník
Tel: 777 808 874, 383 325 808    3.yo4Z2lbkxy.Z4WHlGBR9ef4-rhT65j4mnhTj
Oblastní charita Strakonice