Adresář Charity ČR

Ing. et. Bc. Radmila Táborská

vedoucí s sociální pracovník Sociální rehabilitace Atta
Tel: 605 471 825, 571 672 709    ~8quRWj7XhEC1Z4WHonv33p4YanBZd54Ys
Charita Valašské Meziříčí

Mgr. Šárka Tauchmanová

klíčová pracovnice
Tel: 491 616 381, 605 202 590    6eHl1~4WH-uk87j7Zdkmb
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Lenka Tejkalová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Bc. Marie Teplá

vedoucí služby rané péče, poradce rané péče, sociální pracovník aktivizační služby
Tel: 731 598 867    88EsVWj__enjGKa%TaxhTZhaa8FhTj
Oblastní charita Kutná Hora

Ivo Tesař

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Bc. Eliška Tesařová

pracovník v prorodinných službách – konzultant
Tel: 775 613 622    Y.AD8ecjbmujGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Jitka Těšíková

osobní asistentka
Charita Hranice

Bc. Barbora Tětková

sociální pracovnice, Občanská poradna České Velenice
Tel: 732 895 809    X8El5b54a.Gu5f56LTGBV0efT-uk87j7T-M
Oblastní charita Třeboň

Bc. Petra Thiemlová, DiS.

managerka sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení, vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 607 985 622    aavo3-enW7c-T65j4mny6Zl7T-M
Charita Opava

Alena Tibitanzlová

pracovník v sociálních službách služby Bary Ambrela
Tel: 734 799 081    X8EIR_6j0enjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p
Oblastní charita Šluknov

Mgr. Michaela Tichá

vedoucí oddělení fundraisingu a komunikace, projektová manažerka
Tel: 777 300 609    8bprR3b7TmvmYZ4WHkntYb5-T-uk87j7T-M
Oblastní charita Rajhrad

Ing. Soňa Tichá

zástupce vedoucí ek. odd., účetní, rozpočty
Tel: 377 221 540, 731 433 014    %hAkOd~938m%C27%_5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Plzeň