Adresář Charity ČR

Mgr. Filip URBÁNEK

pracovník v přímé péči
Tel: 725 951 000, 517 330 382    1bys6WkjX8Ao1YUScrFu5f2938Es-Z29g
Charita Vyškov

Mgr. Eva Urbánková

vedoucí zařízení Poradna Porta Tišnov
Tel: 731 453 275    0onh_b679dBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g
Oblastní charita Tišnov

Gabriela Urbánková

všeobecná sestra
Tel: 605 928 910   
Charita Šternberk

Miroslava Urbánková

vrchní sestra
Tel: 581 216 006, 777 729 500    %.FD8Z4WHiEo8~l4YanBZd54Ys
Charita Přerov

Eliška Urbanová

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105    0evC1Z2m~9nx5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj
Charita Prostějov

Helena Urbanová

pracovnice v soicálních službách
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Lenka Urbanová

ředitelka
Tel: 315 685 190, 736 633 670    ~.qs-3bcW7c-T65j4mnf43h7ahIsT329g
Charita Neratovice

Bc. Marie Urbanová

vedoucí Charitní pečovatelské služby Letohrad
Tel: 734 769 712    YaCCO-9lVX~E5W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Petra Urbanová

vedoucí AD, hospodářka
Tel: 416 838 313    3hFz525j68m%C1.7~bGk8~k-9bpoO1p
Charita Roudnice nad Labem

Radka Urbanová

pracovník sociálních služeb
Charita Vsetín

Bc. Daniela Urbášková

vedoucí Podpory pěstounské rodiny
Tel: 739 344 699    _iEjGKbaa5pJ
Farní charita Litomyšl

Ilona Urbášková

pracovník v sociálních službách
Charita Prostějov

Markéta Urešová

Pracovnice v sociálních službách NZDM Molo Velešín
Tel: 731 604 452    88EuVd54bkrC5f56LTpu8ecd-okmYZhaa8kmb
Charita Český Krumlov

Bc. Pavlína Urubková

administrativní pracovnice
Tel: 605 978 521, 582 344 524    _8IvZ.54bkHl1~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p
Charita Prostějov