Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín


  • Tel.: 739 389 236
 
Vedoucí služby: Ivona Kadlčíková, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

 


Organizace:


Seznam lidí:

Ivona Kadlčíková, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník Bc. Pavlína Komosná, DiS. - sociální pracovník