Chráněné bydlení sv. GabrielaCílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Marie Tušarová - sociální pracovnice Iveta Pucová - koordinátorka služby Lenka Bukovská, DiS. - účetní Bc. Petr Čevelík - vedoucí