Terénní služba sv. Františka


  • Tel.: 730 578 751
 

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Posláním Terénní služby svatého Františka je vyhledávání, kontaktování a podpora osob ohrožených ztrátou bydlení nebo osob, které již bydlení ztratily.  Účelem je působit na klienta tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho nepříznivé sociální situace a pokud je to možné, aby se tato zlepšila nebo vyřešila. Naší snahou je, aby lidé nezůstali dlouhodobě bez řešení nepříznivé situace, ve které se ocitli.

Cílem terénní služby sv. Františka je klient, který:

  • má informace o tom, jak řešit svoji nepříznivou situaci
  • má navázané dobré rodinné a jiné mezilidské vztahy
  • zvládá komunikovat s úřady
  • má vyřízené osobní doklady
  • má zajištěno vhodné bydlení
  • si našel práci

Cílovou skupinu tvoří osoby v nepříznivé sociální situaci, které nemají střechu nad hlavou, jsou bez bytu, či mají bydlení nejisté nebo nevyhovující. Podpora a pomoc směřuje na osoby zdržující se na území města Brna. Terénní služba sv. Františka se poskytuje mužům a ženám starším 18 let, ne však starším 64 let.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Pavel Kos - sociální pracovník Mgr. Jan Macháček - koordinátor, sociální pracovník Věra Trněná, Dis. - sociální pracovnice