Azylový dům pro lidi bez domova


  • Tel.: 515 536 435, 733 755 980
 
Vedoucí služby: Mgr. Petr Šimon, DiS. - vedoucí Služeb pro lidi bez domova

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE

Azylový dům pro lidi bez domova


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Jaromír Strahovský - koordinátor pro Azylový dům pro lidi bez domova Mgr. Petr Šimon, DiS. - vedoucí Služeb pro lidi bez domova