Noclehárna pro lidi bez domova


  • Tel.: 542 210 416, 731 132 658
 
Vedoucí služby: Mgr. Petr Šimon, DiS. - sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství Fakultativní služby: NE

Cílovou skupinou jsou především osoby bez přístřeší, dále osoby žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví či život, osoby ve stavu hmotné či sociální nouze, osoby bez zázemí, se špatným uspokojováním jejich základních potřeb. Služby mohou využít také cizinci a etnické menšiny. 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Petr Šimon, DiS. - sociální pracovník