Celsuz - Odborné sociální poradenství


  • Tel.: 545 426 632
 
Vedoucí služby: Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz

Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Naším posláním je poskytování podpory lidem, kteří se nachází v krizové či nepříznivé životní situaci. Cílem této podpory je předejít sociálnímu vyloučení či zabránit jeho dalšímu prohloubení.  


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz Bc. Jan Dvořáček - odborné sociální poradenství Bc. Veronika Smetanová, DiS. - koordinátorka poradenství, sociální pracovnice