25. výročí DCHB

Celsuz - Služby pro cizince

 

Celsuz- Služby pro cizince je sociální služba Diecézní charity Brno. Naším posláním je poskytovat odborné sociální a základní právní poradenství pro:

 • cizince se všemi typy povolení k pobytu;
 • žadatele o mezinárodní ochranu;
 • držitele azylu a doplňkové ochrany.

A to vše bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, sociální skupině, poltickému přesvědčení a náboženskému vyznání.

Posláním naší služby je napomáhat k usnadnění a zefektivnění integrace cílové skupiny do majoritní společnosti.  

 

Zájemcům o naše služby nabízíme:

 • Odborné sociální poradenství
 • Právní poradenství
 • Asistence na oddělení pobytu cizinců v Brně
 • Doučování českého jazyka
 • Aktivity v rámci Státního integračního programu
 • Služby v rámci projektu Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců (

Poskytujeme také asistenci či tlumočení na úřadech a jiných institucích.

Všechny služby jsou poskytované zdarma.

 

Naše zásady

Poradna při poskytování služeb respektuje základní lidská a občanská práva uživatelů. Zejména se jedná o právo na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů. Sociální pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a veškerá sdělení považujeme za důvěrná.

 

Pravidla odmítnutí služby

Sociální pracovníci mohou odmítnout poskytnutí sociální služby, a to z následujících důvodů:

 • Pokud zájemce/uživatel nespadá do cílové skupiny
 • Pokud zájemce/uživatel žádá o služby, které poradna neposkytuje
 • Pokud poradna nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá
 • Pokud se zájemce/uživatel chová agresivně
 • Pokud je zájemce/uživatel pod vlivem návykových látek

 

Konzultační hodiny 

Pondělí

8:00 – 12:00

13:00 – 16:30

Úterý

8:00 – 12:00

na objednání

Středa

9:00 – 12:00

13:00 – 18:30

Čtvrtek

8:00 – 12:00

na objednání

8:00 – 12:00

 

 

Kontaktní údaje

Celsuz – Služby pro cizince

Adresa: Tř. Kpt. Jaroše 9, Brno 602 00

Email: poradna.brno@charita.cz

Telefon: +420 538 700 943

 

Pracovníci služby 

Mgr. Denisa Braunerová

koordinátorka poradenství a projektů

+420 734 435 199

Mgr. Jana Marková

sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků pro cizince

+420 733 741 934

Bc. Nadiya Kovalenko

sociální pracovnice

+420 734 435 481

Bc. Dagmar Sára Norková

právní poradkyně

+420 538 700 943

Thi Thanh Vu

interkulturní tlumočnice (vietnamský jazyk)

+420 735 145 360

Mgr. Eva Psutková

sociální pracovnice

 +420 731 128 169

Bc. Klára Doleželová

poradkyně pro cizince

+420 736 523 686

Pokud se nemůžete dovolat, zkuste to prosím později, právě zřejmě jednáme s jiným klientem.