Celsuz - Sociální rehabilitace


  • Tel.: 545 426 632
 
Vedoucí služby: Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Ve službě Celsuz – sociální rehabilitace pomáháme našim klientům žít způsobem života, který je ve společnosti považován za běžný, žít svobodně v jejich přirozeném prostředí a v kontaktu s ostatními lidmi.

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz Bc. Jan Dvořáček - sociální pracovník, koordinátor