Chráněné bydlení sv. MichaelaCílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta Fakultativní služby: NE

Chráněné bydlení sv. Michaela je pobytová sociální služba zřízená Oblastní charitou Brno. Usilujeme o vytvoření podmínek k důstojnému životu lidí s mentálním postižením a autismem a o maximální míru jejich začlenění do společnosti v městě Brně. Podpora individuálních potřeb uživatelů vede k umožnění běžného způsobu života s ohledem na stupeň postižení.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Ludmila Pavlišová - vedoucí zařízení Monika Patáková, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Jaroslava Kopecká - účetní, pokladní