Celsuz - Služby pro cizince


  • Tel.: 545 426 632
 
Vedoucí služby: Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz

Cílové skupiny: etnické menšiny, imigranti a azylanti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Poskytujeme odborné sociální poradenství a základní právní poradenství pro cizince bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, sociální skupině, politickému přesvědčení a náboženskému vyznání. Posláním naší služby je napomáhat k usnadnění a zefektivnění integrace cílové skupiny do majoritní společnosti.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz Bc. Dagmar Sára Norková - koordinátorka služeb pro cizince