Charitní záchranná síť Brno


  • Tel.: 777 755 438
 
Vedoucí služby: Mgr. Petr Šimon, DiS. - vedoucí

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Charitní záchranná síť pomáhá lidem, pro které neexistuje žádná jiná dostupná pomoc. 


Organizace:


Seznam lidí:

Petr Matějec - koordinátor CHZS v Brně Mgr. Petr Šimon, DiS. - vedoucí