Domov sv. Markéty – azylové domy BrnoCílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE

Domov sv. Markéty


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Monika Žewucká - vedoucí zařízení Mgr. Taťána Bočková - sociální pracovnice Bc. Ivana Tesaříková - sociální pracovnice Iveta Haschková - účetní Martin Hejna - technický pracovník