Domov sv. Markéty – azylové domy BrnoCílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE

Domov sv. Markéty


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Tereza Dvořáková - sociální pracovnice Mgr. Monika Žewucká - vedoucí zařízení Mgr. Taťána Bočková - sociální pracovnice Lada Krejčí, DiS. - sociální pracovnice Iveta Haschková - účetní Martin Hejna - technický pracovník