Domov pokojného stáří sv. Františka - domov se zvláštním režimemCílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

telefonní hovory, odvoz nebo dovoz autem Charity Jeseník


Organizace:


Seznam lidí:

ThLic. Mgr. Zbigniew Romankiewicz - vedoucí domova Radka Trunečková - vedoucí zdravotních služeb Kamila Macurová - sociální pracovnice Vladimíra Stehlíková - vrchní sestra Jana Nepožitková - koordinátorka péče