Domov pokojného stáří sv. Františka - domov pro senioryCílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

telefonní hovory, odvoz nebo dovoz autem Charity Jeseník


Organizace:


Seznam lidí:

ThLic. Mgr. Zbigniew Romankiewicz - vedoucí domova Radka Trunečková - vedoucí zdravotních služeb Kamila Macurová - sociální pracovnice Vladimíra Stehlíková - vrchní sestra Jana Nepožitková - koordinátorka péče