Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba


  • Tel.: 599 508 504, 733 676 601
 
Vedoucí služby: Mgr. Vladimíra Berousková - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí: