Byty sociální rehabilitace


  • Tel.: 731 639 672
 
Vedoucí služby: Veronika Kuklová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

Byty sociální rehabilitace


Organizace:


Seznam lidí:

Veronika Kuklová, DiS. - vedoucí zařízení