Adresář Charity ČR

Bc. Martin Lacina

zástupce vedoucí služby NZDM ZASTÁVka Telč
Tel: 604 535 577    88EDZ.2dW-vxRYUS5buvRf54YanBZd54Ys
Oblastní charita Jihlava

Michaela Lagronová

technický/provozní pracovník
Tel: 538 700 946, 734 435 025    8bprR3b7Tenq8~dgc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno

Bc. Alla Lakomá

poradenství a integrace
Tel: 581 115 216, 705 866 936    WeykO-5c-fnjGK593hkmYZhaa8kmb
Arcidiecézní charita Olomouc

Ing. Iva Laliková

vedoucí Ekonomického útvaru
Tel: 596 787 689, 734 435 036    4onh2Zba6hIkQOQg%mEk.Z2938Es-Z29g
Charita Ostrava

Mgr. Daniela Laloučková

ředitelka a statutární zástupce Charity Vlašim
Tel: 736 472 794    ~.qs-3bcW7c-T65j4mnF2Zia85pJ
Charita Vlašim

Mgr. Tereza Landová

koordinace sociálních služeb
Tel: 731 433 002    a.EobZ2dWgqy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Plzeň

Pavel Langer

pracovník oddělení informačních systémů
Tel: 581 115 219, 739 526 270    _8Io2Wb79%rBQOQ7YaBhT65j4mnhTj
Arcidiecézní charita Olomouc

Mgr. P. Jan Larisch, Th.D

Duchovní správce, prezident DCHOO
Tel: 553 775 370, 732 838 899    5enBZc7%VX~n5~29g
Charita Hrabyně

Marie Laščeková

Pracovník půjčovny kompenzačních pomůcek, zástup v charitním bazárku, úklid
Tel: 733 676 649   
Charita Třinec

Mgr. Miloš Lášek

koordinátor dobrovolníků
Tel: 730 572 959    8enCV94WH-uk87j7_8En_0~905pJ
Oblastní charita Pardubice