Adresář Charity ČR

Ing. Jaroslav Luka

pastorační asistent, vedoucí centra sociální pomoci
Tel: 737 457 987    58Ey9-5nTeHuRYUS%enFZ1~fT-uk87j7T-M
Charita Slavičín

Veronika Lukáčová

pracovnice v sociálních službách, lektorka PRIMÁRNÍ PREVENCE
Tel: 736 529 336    c.Ey47a7TeHuR1enW7c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč

Iveta Lukešová

vedoucí SSR, koordinace potravinové a materiální pomoci
Tel: 731 433 018    4orDRWbm6.Fy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Plzeň

Bc. Libuše Lukešová

metodik/zástupce ředitelky
Tel: 380 120 894, 776 376 357    7boE932dbdrC5f56LTFD8Zag9bpoO1.7~bGkO1p
Charita Strakonice

Žaneta Lustyková, DiS.

sociální pracovnice pečovatelské služby Holice
Tel: 775 296 829    geHC-iagc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.

vedoucí a sociální pracovník Denního stacionáře Radost
Tel: 603 549 642, 571 654 954    genD_c947nFy.ca7VX~FR-c_g5prRb~lW5pJ
Charita Valašské Meziříčí

Mgr. Marie LUŽOVÁ

sociální pracovnice
Tel: 605 849 240    88EsVWfg6hExRYUScrFu5f2938Es-Z29g
Charita Vyškov