Adresář Charity ČR

Mgr. Lucie Reková

sociální pracovník
Tel: 734 435 299    7npsVWh_6hIkQOQ%~8AsT32938Es-Z29g
Charita Hranice

Mgr. Lada Rektoříková

vedoucí, soc.pracovnice
Tel: 737 331 954    alEjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M
Charita Otrokovice

Marta Rémanová, DiS.

pracovník pro vztahy s veřejností, koordinátorka dobrovolníků, charitní záchranná síť
Tel: 739 482 037    88EDRWh_88Ay.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Dagmar Remešová

Vrchní sestra Domácí hospicové péče
Tel: 777 674 703    Z8twRb2j0frC5f56LTFE3%9j65prRb~lW5pJ
Charita Šumperk

Marcela Renzová

vrchní sestra Charitní ošetřovatelská služba
Tel: 739 901 085    YaBCQOQd4mkmb
Farní charita Litomyšl

Pavel Resch

ekonom, statutární zástupce
Tel: 494 534 431    _8Io2Wh_%-ujGK7%WkvDRba4Ys
Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Jitka Richterová

metodik zdravotních a sociálních projektů
Tel: 739 526 260    5bGuRWhaYaGo8~l7VX~kT6e4YanBZd54Ys
Arcidiecézní charita Olomouc

Soňa Richterová

zdravotní sestra DZP
Tel: 736 217 811    %hAkOb~93mrB5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ
Charita Jeseník

David Rokos

správce Charitního domu IV.
Tel: 733 624 931    Z8IsUWhg6hFjGKfg75uuO15j4mnCO1p
Oblastní charita Polička

Miroslava Rokosová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 565 443 220   
Charita Pacov

Mgr. Mach Roman

vedoucí zařízení, sociální pracovník
Tel: 731 144 384    78oI87dlVX~EYb5-4lGoO1.7~bGkO1p
Charita Uherské Hradiště

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel: 603 491 601, 577 224 050    _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys
Charita Zlín

ThLic. Mgr. Zbigniew Romankiewicz

vedoucí Domova pokojného stáří sv. Františka
Tel: 584 440 355, 731 140 096    g9vq479oTkBwR.aa0pvmbYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys
Charita Jeseník